LEVERINGS- EN RETOURVOORWAARDEN

Leveringsvoorwaarden
 • Duponzoo levert enkel binnen België. 

 • Binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de betaling wordt het aangekochte artikel bij je thuisbezorgd. Deze termijn is echter een richtlijn en is niet als bindend te beschouwen. 

 • Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door jou wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. 

 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper. 

 • Levering geschiedt uitsluitend per koerierdienst. 

 • Om de levering vlotter te laten verlopen is het mogelijk dat onze besteldienst met je contact opneemt. Dit om een gepast leveringsmoment af te spreken. Hiervoor vragen wij ook om je telefoonnummer steeds op te geven bij het afsluiten van een aankoop via onze website. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden om de levering vlotter te laten verlopen en zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden. 

 •  De leverings- of verzendkosten worden meegedeeld voor het bevestigen van de aankoop. 

 • Bestellingen kunnen afgehaald worden in de winkel of kunnen geleverd worden ter betaling van de leveringskosten.

 • De goederen worden geleverd tot aan de eerste drempel. U staat zelf in voor het transport naar binnen en/of naar een hogere verdieping. 

 • Indien je bestelling zwaarder is dan 30 kg of buiten België moet geleverd worden: dan kan je een offerte voor de verzendkosten aanvragen via info@duponzoo.be 

Verzendkosten zijn inclusief behandeling, verpakking en frankering. Behandelingskosten zijn vaste bedragen, terwijl vervoerskosten afhankelijk zijn van het totaalgewicht. We raden aan alle artikelen onder te brengen in één bestelling. We kunnen twee apart geplaatste bestellingen niet samenvoegen. Voor elke bestelling zullen dus verzendkosten in rekening worden gebracht. Het pakket wordt op eigen risico verzonden, maar er wordt bijzondere zorg besteed aan breekbare voorwerpen. 

Retourvoorwaarden 

 • Voor alle producten gekocht op de webshop van Duponzoo heb je volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 6 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. 

 • Deze periode gaat in op het moment van in ontvangst name door jou of namens jou. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. 

 • Wanneer je gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar gemaakt te worden. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. Meer informatie over het annuleren of retourneren van uw bestelling vind je in de rubriek annuleren, retourneren en ruilen op onze website. 

 • De goederen dienen onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst geretourneerd te zijn. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals je bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. De goederen kunnen ook altijd teruggebracht worden naar de winkels van Duponzoo. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender. 

 • DUPONZOO betaalt het gestorte bedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug. 

 • Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het gestorte bedrag niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval jouw eigendom. Op specifiek verzoek kan het product ook opnieuw worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten. 

  

Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende: 

 • Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is heb je logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht van 14 kalenderdagen. 

 • Deze uitzondering geldt ook voor bederfbare goederen, cd’s, dvd’s, software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend. 

 • Wanneer een product zichtbaar gedragen is of op andere wijze is beschadigd vervalt je recht op teruggave van uw betaling. 

  

Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres: 

DUPONZOO 
Kleppestraat 46,
8890 DADIZELE 
België 

E-mailadres: info@duponzoo.be 
  

Garantiebepalingen 

 • Duponzoo volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Deze zijn per merk verschillend. 

 • Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van Duponzoo. 

 Gebreken 

 • Je bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dien je na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden. 

Werden de juiste goederen geleverd? 

 • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik? 

 • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dien je deze binnen 7 werkdagen na levering aan Duponzoo te melden. 

 • Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan DUPONZOO via info@duponzoo.be 

 • De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van DUPONZOO. 

Overmacht 

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop DUPONZOO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DUPONZOO niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 

 • DUPONZOO heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DUPONZOO haar verbintenis had moeten nakomen. 

 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van DUPONZOO opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door DUPONZOO niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


Informatie

Block title

 • Info chinchilla

  Denk je erover om (een) chinchilla(s) te adopteren? Of heb je er net ééntje gekocht? Dan is dit je...

 • Info konijnen

  Denk je erover om (een) konijntje(s) te adopteren? Of heb je er net ééntje gekocht? Dan is dit je...

 • Info cavia

  Denk je erover om (een) cavia(s) te adopteren? Of heb je er net ééntje gekocht? Dan is dit je handleiding...

 • Info fret

  Denk je erover om een fret te adopteren? Of heb je er net ééntje gekocht? Dan...

 • Charter Dierenwelzijn
  Charter Dierenwelzijn

  Duponzoo engageert zich verder in het belang van het dierenwelzijn.

Visit our blog

Accept

Site use cookies