Algemene Voorwaarden van DUPONZOO

Deze website is eigendom van Duponzoo bvba.


DUPONZOO

Kleppestraat 46
8890 DADIZELE
België

Telefoon:  +32 (0)56/50.25.70


E-mailadres: info@duponzoo.be


Bereikbaarheid:

Maandag enkel open in de namiddag van 13:00 tot 19:00

Dinsdag is de winkel gesloten.
Vanaf woensdag t/m vrijdag van 9:30 uur tot 12:00 uur, en van 13:00 tot 19:00 uur.
Zaterdag en zondag doorlopend open van 9:30 tot 19:00 uur.

Ondernemingsnummer: BTW BE 451-857-276

KBC Bank                                                                                   Crédit du Nord
IBAN BE07 7380 3648 6166                                                          IBAN: FR76 3007 6028 9629 8175 0420 011
BIC/ SWIFT: KREDBEBB                                                               BIC/SWIFT: NORDFRPP

 
De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de Duponzoo shop en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. 

 

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

 

Op de Algemene Voorwaarden van Duponzoo is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

 

Aankoop en Betaling

 

 • De overeenkomst tussen Duponzoo en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Duponzoo gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

 

 • Duponzoo behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders..

 

 • Duponzoo bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht..

 

 • Betaling van producten gekocht bij Duponzoo geschiedt uitsluitend vooraf via de voorgestelde betaalmiddelen.

 

 • De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

 

 • Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

 

 • In geval van niet tijdige betaling is Duponzoo bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen

 

 • De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Productinformatie

 

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. DUPONZOO is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

 

 • Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. DUPONZOO doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal DUPONZOO u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.

 

 • De producten aangeboden door Duponzoo voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.

 

 • Het is mogelijk dat Duponzoo op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Duponzoo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Prijzen

 

 • Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW, Recupel*, BEBAT en Reprobel. De verzendingskosten worden apart vermeld.

 

 • Promoties op artikelen zijn geldig zolang deze geafficheerd staan op de webshop.

 

 • De prijzen zoals vermeld zijn enkel geldig op de webshop. In geen geval kan een prijs op de webshop in één van onze winkels worden geclaimd.

 

De prijzen op de website zijn bindend in hoofde van partijen.

 

Duponzoo behoudt zich evenwel het recht voor om in het uitzonderlijke geval van een duidelijke materiële fout bij de prijszetting en -publicatie,  de nodige prijsaanpassingen te doen.

Wanneer dit gebeurt nadat een definitieve overeenkomst tot stand is gekomen, wordt de klant individueel verwittigd van het feit dat de initiële prijszetting op een materiële vergissing berust en wordt hem de correcte, aangepaste prijs per e-mail meegedeeld.

Duponzoo en de klant behouden in dergelijk uitzonderlijk geval steeds het recht om de verkoop te annuleren, binnen de acht dagen na kennisgeving van de correcte prijs, en zonder dat door Duponzoo of de klant enige kost of schadevergoeding in rekening kan worden gebracht.

Bij gebeurlijke annulatie van de verkoopovereenkomst, wordt de eventueel reeds betaalde aankoopprijs door Duponzoo onverwijld terugbetaald aan de klant. Eventueel reeds geleverde goederen worden desgevallend op kosten van Duponzoo teruggenomen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Duponzoo of rechthoudende derden. 

Vragen en klachten

 

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

 

 • Duponzoo behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

 

Geschillen

 

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.

 

 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Duponzoo , of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brugge , tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 


Duponzoo levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Duponzoo de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 


DUPONZOO kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Duponzoo geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

Duponzoo kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 


Duponzoo verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

PRIVACY van persoonlijke gegevens

Wij stellen het op prijs dat u vertrouwen stelt in ons. U mag er dan ook van op aan dat wij onze verantwoordelijkheid ten volle opnemen om uw privacy te beschermen.

Hieronder volgt een overzicht van hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, op een verantwoorde en veilige manier. Zo zal het ook duidelijker worden welke gegevens verzameld worden, waarom precies en hoe we ermee omgaan met als doel uw ervaring op onze website zo aangenaam en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Duponzoo BVBA. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. U dient zich er wel van bewust te zijn dat Duponzoo BVBA niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruikt wenst te maken van onze diensten dan vragen wij u om te registreren en daarvoor een aantal persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Duponzoo BVBA of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Duponzoo BVBA of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” om een inzicht te kunnen krijgen in het surfgedrag van de bezoekers. Daardoor kunnen we de website steeds analyseren en aanpassen aan de individuele behoeften van onze bezoekers. Zo zult u maar één keer uw taalkeuze moeten aanduiden bijvoorbeeld. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Duponzoo BVBA of die van een derde partij.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzameld, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Advertising cookies

Naast het gebruik van cookies zoals hierboven beschreven, maken we ook gebruik van re marketing cookies. We laten bepaalde derden toe ons te helpen bij het opmaken van gepersonaliseerde reclameboodschappen waarvan we denken dat die de surfervaring van onze bezoekers verbeteren. Deze partners kunnen ook advertenties vertonen die cookies plaatsen en de bezoekersactiviteit volgen.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden en met onze technische partners. Onze werknemers en de technische partners zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Voor al uw vragen kunt u terecht op info@duponzoo.be.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen via info@duponzoo.be.

Wij zullen uw vraag behandelen binnen de 4 weken, volgend op uw vraag.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google voor diverse doeleinden.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Duponzoo BVBA
Kleppestraat 46
8890 Dadizele

+32 56 502570
info@duponzoo.be


Informatie

Block title

 • Info chinchilla

  Denk je erover om (een) chinchilla(s) te adopteren? Of heb je er net ééntje gekocht? Dan is dit je...

 • Info konijnen

  Denk je erover om (een) konijntje(s) te adopteren? Of heb je er net ééntje gekocht? Dan is dit je...

 • Info cavia

  Denk je erover om (een) cavia(s) te adopteren? Of heb je er net ééntje gekocht? Dan is dit je handleiding...

 • Info fret

  Denk je erover om een fret te adopteren? Of heb je er net ééntje gekocht? Dan...

 • Charter Dierenwelzijn
  Charter Dierenwelzijn

  Duponzoo engageert zich verder in het belang van het dierenwelzijn.

Visit our blog

Accept

Site use cookies