Onze veilige betaling

AANVAARDT VISA/MASTERCARD/PAYPAL

  • De overeenkomst tussen Duponzoo en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Duponzoo gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
  • Duponzoo behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders..
  • Duponzoo bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht..
  • Betaling van producten gekocht bij Duponzoo geschiedt uitsluitend vooraf via de voorgestelde betaalmiddelen.
  • De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
  • Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.
  • In geval van niet tijdige betaling is Duponzoo bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen
  • De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Categorieën

Informatie

Block title

Visit our blog

Accept

Site use cookies